CHOICEMAKER'S CARPE DIEM

"Cappa"

 

 

27 måneder på foto/ 27 months on photo

 

27 måneder på foto/ 27 months on photo

 

27 måneder på foto/ 27 months on photo

 

14½ måned på foto/ 14½ months on photo

 

14½ måned på foto/ 14½ months on photo

 

10½ måned på foto/ 10½ months on photo

 

10½ måned på foto/ 10½ months on photo

 

8½ måned på foto/ 8½ months on photo

 

8½ måned på foto/ 8½ months on photo

 

 

7 uger på foto/ 7 weeks on photo

 

7 uger på foto/ 7 weeks on photo